Udfyld blanketten og klik 'Ok' for at indsende den. Klik 'Fortryd' for at afbryde indtastningen.

Deltagerbetaling

Selvforsørgende kursister skal betale for at deltage i danskundervisning. Du er selvforsørgende hvis du er arbejdstager, studerende eller medfølgende ægtefælle til arbejdstagere eller studerende.

Deltagerbetalingen er på 2.000 kr. (2018 takst). De 2.000 kr. skal betales for hvert påbegyndende modul på en danskuddannelse. Deltagerbetalingen skal være betalt før start på modulet og før du kan deltage i undervisningen.


Some students must pay to attend Danish education. .

This payment applies to workers, students, and accompanying spouses to workers and students.

The payment is 2.000 kr. (Index 2018) per. module. You must pay before starting each module.

Beløb/Amount 2.000 kr.

Udfyld venligst nedenstående oplysninger

Cpr. nummer
Navn / Name
Adresse / Address
E-mail
Mobilnummer / Phone number
Eventuelle bemærkninger / Comments
Beløb

Betaling på dette site sker via en SSL-forbindelse, som er godkendt af PBS. På PBS´ hjemmeside www.pbs-international.dk kan du læse mere om sikkerhed m.v.